Επαγγελματικό Αλιευτικό Σκάφος, Μέτρα 3.1.22

Posted By : Nick Sirigos/ 386

Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, ότι τον Αύγουστο θα ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις για την επιδότηση των επαγγελματικών σκαφών.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς ότι σύντομα ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στα νέα προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων που αφορούν στην επαγγελματική αλιεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ 2014-2020).
Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις αφορούν στα εξής:
Μέτρο 3.1.8 Υγεία και ασφάλεια στο αλιευτικό σκάφος
1. Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών (αγορά σωσίβιων λέμβων, φωτοβολίδων, συσκευών πυρόσβεσης, συστημάτων συναγερμού, εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνίας κλπ)
2. Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των σκαφών (αγορά φαρμάκων, συσκευών έκτακτης ανάγκης κλπ)
3. Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των σκαφών (κατασκευή τουαλετών, μαγειρείων, αγορά συσκευών για πόσιμο νερό κλπ)
4. Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στα σκάφη (κατασκευή κιγκλιδωμάτων, υπόστεγων, αντιολισθητικά υλικά, μονώσεις, ενδύματα εργασίας κλπ)
Μέτρο 4.1.20 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
1. Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους (μηχανισμοί σταθερότητας σκάφους, επικαλύψεις χαλκού, μηχανισμοί πηδαλίου κλπ)
2. Βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους (αποδοτικές προπέλες, καταλύτες, γεννήτριες, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, μετατροπή κινητήρων να λειτουργούν με βιοκαύσιμα κλπ)
3. Αλιευτικά εργαλεία (αλλαγή από συρόμενα σε εναλλακτικά, εξοπλισμός παρακολούθησης συρόμενων εργαλείων κλπ)
4. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας (βελτίωση της ψύξης, ανακύκλωση της θερμότητας κλπ)
5. Συστήματα ενεργειακής απόδοσης
Για περισσότερες πληροφορίες για τα Μέτρα 3.1.8 και 4.1.20
Μέτρο 3.1.22 Προστιθέμενη αξία, ποιότητα προϊόντων και χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων
Αφορά αλιευτικά σκάφη που έχουν τουλάχιστον 60 ημέρες δραστηριότητα τα τελευταία δύο χρόνια. Χρηματοδοτούνται δαπάνες για την κατασκευή αποθηκών και ψυκτικών χώρων, αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού, δαπάνες για επεξεργασία των υπολειμμάτων αλιείας και των απορριπτόμενων ειδών αλιείας κλπ.
Για περισσότερες πληροφορίες για το Μέτρο 3.1.22
Ο προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης πρέπει να είναι άνω των 2000 €, με διάρκεια υλοποίησης τους 18 μήνες. Το ποσοστό επιδότησης για όσους αλιείς έχουν έδρα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι 85%.
Το Τμήμα Αλιείας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τους κατά τόπους αλιευτικούς συλλόγους θα οργανώσει συναντήσεις ενημέρωσης των επαγγελματιών αλιέων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αλιείας Λέσβου (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη) στο τηλέφωνο 22510-46667 ή στο e-mail: m.paspatis@pvaigaiou.gov.gr

Επαγγελματικό Αλιευτικό Σκάφος, Μέτρα 3.1.8 και 4.1.20

Posted By : Nick Sirigos/ 716

Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, ότι τον Αύγουστο θα ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις για την επιδότηση των επαγγελματικών σκαφών.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς ότι σύντομα ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στα νέα προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων που αφορούν στην επαγγελματική αλιεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ 2014-2020).
Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις αφορούν στα εξής:
Μέτρο 3.1.8 Υγεία και ασφάλεια στο αλιευτικό σκάφος
1. Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών (αγορά σωσίβιων λέμβων, φωτοβολίδων, συσκευών πυρόσβεσης, συστημάτων συναγερμού, εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνίας κλπ)
2. Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των σκαφών (αγορά φαρμάκων, συσκευών έκτακτης ανάγκης κλπ)
3. Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των σκαφών (κατασκευή τουαλετών, μαγειρείων, αγορά συσκευών για πόσιμο νερό κλπ)
4. Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στα σκάφη (κατασκευή κιγκλιδωμάτων, υπόστεγων, αντιολισθητικά υλικά, μονώσεις, ενδύματα εργασίας κλπ)
Μέτρο 4.1.20 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
1. Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους (μηχανισμοί σταθερότητας σκάφους, επικαλύψεις χαλκού, μηχανισμοί πηδαλίου κλπ)
2. Βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους (αποδοτικές προπέλες, καταλύτες, γεννήτριες, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, μετατροπή κινητήρων να λειτουργούν με βιοκαύσιμα κλπ)
3. Αλιευτικά εργαλεία (αλλαγή από συρόμενα σε εναλλακτικά, εξοπλισμός παρακολούθησης συρόμενων εργαλείων κλπ)
4. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας (βελτίωση της ψύξης, ανακύκλωση της θερμότητας κλπ)
5. Συστήματα ενεργειακής απόδοσης
Για περισσότερες πληροφορίες για τα Μέτρα 3.1.8 και 4.1.20
Μέτρο 3.1.22 Προστιθέμενη αξία, ποιότητα προϊόντων και χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων
Αφορά αλιευτικά σκάφη που έχουν τουλάχιστον 60 ημέρες δραστηριότητα τα τελευταία δύο χρόνια. Χρηματοδοτούνται δαπάνες για την κατασκευή αποθηκών και ψυκτικών χώρων, αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού, δαπάνες για επεξεργασία των υπολειμμάτων αλιείας και των απορριπτόμενων ειδών αλιείας κλπ.
Για περισσότερες πληροφορίες για το Μέτρο 3.1.22
Ο προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης πρέπει να είναι άνω των 2000 €, με διάρκεια υλοποίησης τους 18 μήνες. Το ποσοστό επιδότησης για όσους αλιείς έχουν έδρα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι 85%.
Το Τμήμα Αλιείας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τους κατά τόπους αλιευτικούς συλλόγους θα οργανώσει συναντήσεις ενημέρωσης των επαγγελματιών αλιέων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αλιείας Λέσβου (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη) στο τηλέφωνο 22510-46667 ή στο e-mail: m.paspatis@pvaigaiou.gov.gr

ΑΧΑΪΑ: Τι απαγόρευσε η Περιφέρεια στην αλιεία, διακίνηση και εμπορία – ΟΛΗ Η ΛΙΣΤΑ

Posted By : Nick Sirigos/ 483

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς καθώς και τους εμπόρους αλιευτικών προϊόντων, ότι σύμφωνα με έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων του ΥΠ.Α.Α.Τ. με θέμα «Απαγόρευση διακίνησης ειδών καρχαριών και σελαχιών» τα παρακάτω είδη της Μεσογείου απαγορεύεται να διατηρούνται επί του σκάφους, να μεταφορτώνονται, να εκφορτώνονται, να μεταφέρονται, να αποθηκεύονται, να πωλούνται, να εκτίθενται ή να διατίθενται προς πώληση:

ΕΙΔΗ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΑΧΙΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΛΙΕΙΑ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FAO ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Carcharias  taurus CCT Ταυροκαρχαρίας
Carcharodon  carcharias WSH Μεγάλος Λευκός Καρχαρίας
Cetorhinus  maximus BSK Σαπουνάς ή Προσκυνητής
Dipturus  batis RJB Γκριζόβατος, Κοινό σαλάχι
Galeorhinus  galeus GAG Σκυλογαλέος
Gymnura  altavela RGL Πλατυσέλαχο
Isurus  oxyrinchus SMA Ρυγχοκαρχαρίας
Lamna  nasus POR Λάμια
Leucoraja  circularis RJI Στρογγυλόβατος
Leucoraja  melitensis JAM Βάτος ή Ράτζα της Μάλτας
Mobula  mobular RMM Διαβολόψαρο
Odontaspis  ferox LOO Αγριοκαρχαρίας
Oxynotus  centrina OXY Οξύνωτος
Pristis  pectinata RPP Πρίστης, Πριονόψαρο
Pristis  pristis RPR Πρίστης, Πριονόψαρο
Rhinobatos  cemiculus RBC Μαυρορινόβατος
Rhinobatos  rhinobatos RBX Ρινόβατος
Rostroraja  alba RJA Λευκόβατος
Sphyrna  lewini SPL Κτενοζύγαινα
Sphyrna  mokarran SPK Μεγάλος Σφυροκέφαλος
Sphyrna  zygaena SPZ Ζύγαινα
Squatina  aculeata SUA Ακανθορίνα
Squatina  oculata SUT Ματορίνα
Squatina  squatina AGN Αγγελόψαρο

Στο μέτρο του δυνατού, τα αλιευτικά σκάφη που έχουν αλιεύσει παρεμπιπτόντως καρχαρίες και σελάχια των προαναφερθέντων ειδών, πρέπει να τα ελευθερώνουν αμέσως ζωντανά και χωρίς τραυματισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλλά και ερασιτεχνικών αλιευτικών σκαφών καθώς και οι εμπορικές επιχειρήσεις να απευθύνονται στα κατά τόπους Τμήματα Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Πηγή: http://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/deltia-tupou/item/6782-apagoreusialieias.html

Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόνου για το έτος 2016.

Posted By : Nick Sirigos/ 249

Εκδόθηκε η απόφαση για τη χορήγηση αδειών αλίευσης για το 2016 των ειδών Ξιφίας (Xiphias gladius) και Μακρύπτερος τόνος (Thunnus alalunga), στα αλιευτικά σκάφη του συνημμένου ΠΙΝΑΚΑ.
Οι άδειες αλίευσης ισχύουν για την περίοδο από 01-01-2016 έως και 31-12-2016.
Για τον ξιφία, οι άδειες αλίευσης αναστέλλονται κατά τις χρονικές περιόδους που απαγορεύεται η αλιεία του είδους στα χωρικά ή και στα διεθνή ύδατα .

Read more

Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για τον αλιευτικό τουρισμό

Posted By : Nick Sirigos/ 246

Τις προϋποθέσεις τους όρους και την διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι είναι κάτοχοι επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών και επιθυμούν να ασκήσουν αλιευτικό τουρισμό παράλληλα με τις επαγγελματικές αλιευτικές τους δραστηριότητες καθορίζει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού ΠΑΠΕΝ κ. Αποστόλου

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση του κ. Αποστόλου οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα αλιευτικά σκάφη, οι πλοιοκτήτες των οποίων ενδιαφέρονται για την άσκηση αλιευτικού τουρισμού είναι οι εξής:

α) Να έχουν ολικό μήκος μέχρι 15 μέτρα.

Read more