12

Jan
2016

Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόνου για το έτος 2016.

Posted By : Nick Sirigos/ 249

Εκδόθηκε η απόφαση για τη χορήγηση αδειών αλίευσης για το 2016 των ειδών Ξιφίας (Xiphias gladius) και Μακρύπτερος τόνος (Thunnus alalunga), στα αλιευτικά σκάφη του συνημμένου ΠΙΝΑΚΑ.
Οι άδειες αλίευσης ισχύουν για την περίοδο από 01-01-2016 έως και 31-12-2016.
Για τον ξιφία, οι άδειες αλίευσης αναστέλλονται κατά τις χρονικές περιόδους που απαγορεύεται η αλιεία του είδους στα χωρικά ή και στα διεθνή ύδατα .

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόνου για το έτος 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.   Τον Καν (ΕΕ) 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου σχετικά με τηνΚοινή Αλιευτική Πολιτική.
2.   Τον Καν (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής».
3.  Τον Καν (ΕΚ) 404/2011 της Επιτροπής «περί θεσπίσεως λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 1224/09».
4.   Τον Καν (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου «σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα».
5.   Τον Καν.(ΕΚ) 1006/2008 του Συμβουλίου «σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της κοινότητας και για την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της κοινότητας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 2847/93 και (ΕΚ) 1627/94 και την κατάργηση του Καν.(ΕΚ) 3317/94».
6.   Τις  διατάξεις  του  ν.δ.  420/70 (ΦΕΚ  Α΄27)  «Αλιευτικός Κώδικας»,  όπως  τροποποιήθηκε  και ισχύει.
7.  Το β.δ. 666/ 1966 (ΦΕΚ Α΄160) «περί αδειών αλιευτικών σκαφών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8.   Το  π.δ  87/1987  (ΦΕΚ  Α΄49)  «περί  προστασίας  του  ψαριού  του  είδους  «Ξιφίας»  (Xiphias gladius)».
9.   Tην αριθ.5632/104626/29-9-2015 (ΦΕΚ Β΄2151) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόνου (Thunnus thynnus BFT), μακρύπτερου τόνου ( Thunnus alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO)».
10. Την αριθ. 4023/64557/16-5-2014 (ΦΕΚ Β΄1307) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «σχετικά με τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για  την έγκριση αδειών  αλίευσης σε  αλιευτικά σκάφη»,  όπως τροποποιήθηκε από  την αριθ.4389/71210/30-5-2014  Απόφαση  (ΦΕΚ  Β΄1445),  προκειμένου  να  ασκήσουν  αλιεία  εκτός χωρικών υδάτων.
11. Το  π.δ  107/2014  (ΦΕΚ  Α΄  174)  σχετικά  με  τον  Οργανισμό  Υπ.  Αγροτικής  Ανάπτυξης  & Τροφίμων.
12. Την αριθ. 9328/118691/30-10-2015 (ΦΕΚ 2366Β) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή υπουργού».
13. Την ανάγκη τήρησης των διεθνών κανόνων και των υποχρεώσεων της Χώρας σε διεθνές και ενωσιακό επίπεδο, για τη διαχείριση και βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων των συγκεκριμένων ειδών στη ζώνη αρμοδιότητας της Διεθνούς Σύμβασης ICCAT.
14. Τις αιτήσεις των πλοιοκτητών αλιευτικών σκαφών που διαβιβάστηκαν εμπρόθεσμα στην Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων μέσω του ΟΣΠΑ, για χορήγηση άδειας αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόνου.
15. Τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος ελέγχου των υποβληθέντων αιτήσεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη χορήγηση αδειών αλίευσης για το 2016 των ειδών:

•    Ξιφίας (Xiphias gladius)

•    Μακρύπτερος τόνος (Thunnus alalunga)

στα αλιευτικά  σκάφη του συνημμένου ΠΙΝΑΚΑ.

Οι άδειες αλίευσης ισχύουν για την περίοδο  από  01 -01-2016  έως  και  31 -12-2016.

Για τον ξιφία, οι άδειες αλίευσης αναστέλλονται κατά τις χρονικές περιόδους που απαγορεύεται η αλιεία του είδους στα χωρικά ή και στα διεθνή ύδατα .

2. Η αλιεία των εν λόγω ειδών σε διεθνή ύδατα, προϋποθέτει την έκδοση άδειας αλίευσης σε διεθνή ύδατα κατά τα προβλεπόμενα στην αριθ. 4023/64557/16-5-2014 (ΦΕΚ Β΄1307) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «σχετικά με τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη», όπως τροποποιήθηκε από την αριθ. 4389/71210/30-5-2014 (ΦΕΚ Β΄1445) όμοιά της.

3.  Υποχρεώσεις  πλοιοκτητών

Οι πλοιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών του συνημμένου πίνακα υποχρεούνται:

α) να προσέλθουν άμεσα στη Λιμενική Αρχή, για την καταχώριση της άδειας αλίευσης στην αλιευτική άδεια του σκάφους,

β)  να  εξασφαλίζουν  τη  συνεχή  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  συσκευής  εντοπισμού  μέσω δορυφόρου (VMS),

γ) να καταχωρούν και να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά και έγκαιρα στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων-ΟΣΠΑ, τα δεδομένα του Ημερολογίου Αλιείας κάθε αλιευτικού ταξιδιού και της Δήλωσης Εκφόρτωσης.

4. Όροι άσκησης της αλιείας και εμπορίας

α) Η αλιεία και εμπορία των ειδών ξιφία και μακρύπτερου τόνου ασκείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές και ειδικές ενωσιακές και εθνικές διατάξεις.

β) Σύμφωνα με τα διεθνή μέτρα διατήρησης και διαχείρισης του ξιφία, η αλιεία του είδους στη Μεσόγειο (χωρικά και διεθνή ύδατα) απαγορεύεται κατά τους μήνες ΜΑΡΤΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟ

& ΝΟΕΜΒΡΙΟ κάθε έτους. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία η αλιεία του ξιφία στην ελληνική επικράτεια απαγορεύεται για δυο επιπλέον μήνες τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ και το ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ κάθε έτους. Κατά τη διάρκεια των εν λόγω τοπικών και χρονικών απαγορεύσεων, η άδεια αλίευσης αναστέλλεται κατά περίπτωση.

γ) Δεν επιτρέπεται η διάθεση προς πώληση νωπού ξιφία Μεσογείου σε περιόδους που υπάρχει χρονική απαγόρευση (Μάρτιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο) της αλιείας του. Για τους μήνες Ιανουάριο & Δεκέμβριο επιτρέπεται η διάθεση προς πώληση νωπού ξιφία  μόν ο  εφόσον έχει αλιευθεί στα διεθνή ύδατα και συνοδεύεται από το πιστοποιητικό Τ2Μ.

δ)Απαγορεύεται  η  αλιεία,  η  διατήρηση  επί  του  σκάφους,  μεταφόρτωση,  εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, πώληση, έκθεση ή προσφορά για πώληση ατόμων ξιφία (Χiphias gladius) με μεσουραίο μήκος κάτω γνάθου μικρότερο  των 90 εκατοστών  ή εναλλακτικά βάρους μικρότερου των 10 kgr ζώντος βάρους (RWT-WHL) ή 9 kgr βάρους εκσπλαχνισμένου και χωρίς βράγχια (GWT-GUG).

Επιτρέπεται να εκφορτώνονται άτομα ξιφία της Μεσογείου που η παρουσίασή τους είναι ΜΟΝΟ   ολόκληρα (WHL) ή εκσπλαχνισμένα και χωρίς βράγχια (GUG). Δεν εκφορτώνονται αποκεφαλισμένα άτομα ξιφία.

ε) Για τα αλιευτικά σκάφη του πίνακα στα οποία χορηγείται άδεια αλίευσης και τα οποία αιχμαλωτίζουν τυχαία άτομα ξιφία (Χiphias gladius) μικρότερα του ελάχιστου μεγέθους, όπως ορίζεται στην παρ. δ της παρούσας, ισχύει όριο ανοχής μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%)
κατά βάρος ή και αριθμό ατόμων επί των συνολικών αλιευμάτων ξιφία ανά εκφόρτωση.

στ) Η τυχαία σύλληψη παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ξιφία από τα σκάφη με άδεια αλίευσης πρέπει κατά το δυνατόν να αποφεύγεται. Σε περίπτωση που συμβεί α) τα ζωντανά άτομα επαναφέρονται στη θάλασσα και β) τα νεκρά άτομα ολόκληρα, μη μεταποιημένα, εκφορτώνονται υποχρεωτικά και υπόκεινται σε κατάσχεση, προκειμένου να διατεθούν για φιλανθρωπικούς, ή κοινωφελείς σκοπούς, ή σε ευαγή ιδρύματα, ή σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή σε ΟΤΑ, ή σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ.

Μη τήρηση των όρων της παρούσας και μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της «άδειας αλίευσης».

Συν. Πίνακας

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Δ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ